Изграждане на международни, междусекторни, нейерархични и ефективни мрежи на единство и солидарност.

Храна не война - София

Самоорганизирана инициатива за приготвяне и споделяне на сготвена храна и облекло заедно с хора в нужда, за поддържане на общностна градска градина, солидарна баня, групи за взаимопомощ по специфични проблеми, подкрепа на други антиавторитарни и алтерглобалистки инициативи, като повече от местен клон на международното движение за екосоциална справедливост Food not Bombs.

Food not bombs global​

Food Not Bombs е свободна група от независими колективи, които споделят безплатна веганска и вегетарианска храна с други хора. Идеологията на Food Not Bombs е, че безброй корпоративни и правителствени приоритети са изкривени, за да позволят на глада да продължи да съществува в изобилие.

Контакти

Социални услуги в СО