Изграждане на международни, междусекторни, нейерархични и ефективни мрежи на единство и солидарност.

Принципи:

 • Солидарност, не благотворителност!
 • Свобода, не прегради!
 • Самоуправление, не тоталитаризъм!
 • Просвета, не предразсъдъци!
 • Ненасилие за всички ненасилници!
 • Любов, не омраза!
 • Природа, не бетон!
 • Общи блага, не олигархия!
 • Равнопоставеност, не йерархия!

Кои сме ние?

Храна не война - София​

Самоорганизирана инициатива за приготвяне и споделяне на сготвена храна и облекло заедно с хора в нужда, за поддържане на общностна градска градина, солидарна баня, групи за взаимопомощ по специфични проблеми, подкрепа на други антиавторитарни и алтерглобалистки инициативи, като повече от местен клон на международното движение за екосоциална справедливост Food not Bombs.

Food not bombs global​

Food Not Bombs е свободна група от независими колективи, които споделят безплатна веганска и вегетарианска храна с други хора. Идеологията на Food Not Bombs е, че безброй корпоративни и правителствени приоритети са изкривени, за да позволят на глада да продължи да съществува в изобилие.

Контакти

 • Общностно приготвяне на веган храна: Всяка Сряда и Неделя от 10 - 14ч
 • Солидарен хляб: Всяка последна Неделя
 • Солидарна градина: Всяка седмица според сезона
Визия за София - лого
Социални услуги в СО