You are currently viewing Една мечта
cof

Една мечта

Една от мечтите на Жени Сотирова е да се влее като активист на място в солидарния клуб на Храна, не война – София. За да стане това, тя трябва да преодолее собствената си история, свързана с насилие към нея. Жени не е съвсем готова да се отвори и говори за това, но в решеността да излезе от ролята на жертва, тя предприе стъпката на солидарен активист, с воля да помогне на още по-уязвима от себе си жертва на насилие и отправи публичен призив за съдействие на страниците на правозащитната медия Marginalia: Линк

Благодарим, Жени! <3

Моля, споделете тази история и насочвайте към Солидарен кръг “Не си сам(А)” в рамките на клуба ни жени-жертви на насилие, основано на пола и домашно насилие, нуждаещи се от взаимопомощ без дискриминация на основание етнос, социален статус, религиозна принадлежност, пол, джендър, сексуална ориентация, възраст, националност и т.н.

#НеСиСама