You are currently viewing Мо Джордж в България

Мо Джордж в България

Десислава Стоянова

Тази седмица Мо Джордж, настоящият изпълнителен директор на Picture The Homeless в Ню Йорк, гостува в България. Тя изяви воля да се срещне с хората от солидарния клуб на Храна, не война – София!

Заедно с нея ще ни гостува Десислава Стоянова от ЗаЗемята, преминала обучение под менторството на Мо.

Непременно ще ви разкажем за този обмен!

Останалите желаещи да се срещнат с Мо и Десислава, ще имат възможност да го сторят на публичното събитие. Организирано от фондация C.E.G.A. на 5 февруари, на което Мо ще изнесе беседа за организирането на общности на база богатия си опит.