You are currently viewing Солидарен хляб

Солидарен хляб

Eng below. За пореден път приятелите ни от Хлебна къща – София, организират месене на “Солидарен хляб“. Включете се и вие:

Заповядайте да месим заедно хляб със и за хората от Солидарния клуб в съботите на 26 януари, 23 февруари и 30 март, в 10:00 часа в Хлебна къща София – Sofia Bread House на ул. Екзарх Йосиф 103. По традиция, не само ще месим, но и ще рисуваме в брашно и говорим за важни за всички нас теми.

Хлябовете ще станат част от безплатния обяд за хора в неравностойно положение, който се организира всяка неделя и сряда от 14:00 часа в Солидарен клуб на Храна, не война – София на ул. Георг Вашингтон № 51 в рамките на инициативата Солидарна кухня. Организираме събитието заедно със социалните активисти от Солидарен клуб на Храна, не война – София и те, както и хора с ниски доходи, възрастни хора и хора без дом ще се включат в събитието.

Солидарна кухня – София е инициатива с цел споделяне на храна (и дрехи) с хора в неравностойно положение, отвъд благотворителността, солидарно, с пряко общуване и включване на неравностойните в максималната възможна степен в самата организация и реализация на акциите.

Моля, заявете участието си в дискусията на събитието.


//
Once again our friends from Bread house – Sofia, organize kneading of Solidarity bread. Come and join us:

Join us to make bread together with and for the people from the Solidarity Club on the Saturdays of 26 January, 23 February and 30 March, from 10 AM in the Sofia Bread House at 103 Ekzarh Yosif St. We’ll not only knead, but also draw in flour and discuss topics important for all of us.

The breads are going to become part of a free lunch for unprivileged people, organized every Sunday and Wednesday at 2 PM at the Solidary Club at 51 George Washington St – Солидарен клуб на Храна, не война – София. We organize the event together with the social activist from the Solidarity Club of the Food Not Bombs – Sofia / Храна, не война – София movement in Sofia and them as well as people with low incomes, elderly and homeless people will join the bread making.

Solidarity Kitchen is an initiative aiming at sharing food and clothes with unprivileged people. It’s doesn’t consist in charity, but in solidarity and direct communication. The initiative strives to include as much as possible the disadvantaged people in the organization and the implementation of the activities.

Please write in the discussion of the event, if you want to join.

We’ll be expecting you! 🙂